JUDr. Vladimír Papež, advokát

JUDr. Vladimír Papež, advokát

Náměstí Přemysla Otakara II. č.32
370 01 České Budějovice

Informace o kanceláři JUDr. Vladimír Papež, advokát

Naše advokátní kancelář poskytuje své služby v celé řadě právních oblastí v závislosti na potřebách naší klientely, jež soustřeďuje své aktivity do centrální oblasti jihočeského regionu a jejího okolí.

Najdete nás v Českých Budějovicích a pobočku máme i u Kroměříže.

 

Zaměřujeme se především na rozsáhlou oblast obchodního práva a v jeho rámci na závazkové právo a právo obchodních společností. Naše agenda však zahrnuje rovněž pracovní a civilní právo, když na tomto poli poskytujeme poradenství jak našim klientům - podnikatelským subjektům, tak též klientům - nepodnikatelům. V rámci občanského práva těžiště naší činnosti spočívá v oblasti majetkových vztahů a zejména právních vztahů k nemovitostem včetně vztahů nájemních. Jsme však schopni zajistit našim klientům pomoc i např. v rodinném právu.

 

Z dalších právních oborů, v nichž naše kancelář působí, bychom rádi zmínili správní právo a v jeho rámci především právo stavební, živnostenské a katastrální, dále právo finanční (daňové poradenství) a ústavní. V případě ústavního práva se jedná o zastupování před Ústavním soudem České republiky v řízení o ústavních stížnostech. Nevyhýbáme se však ani právu trestnímu.

 

Své znalosti ale neomezujeme pouze na český právní řád, neboť jsme si vědomi vstupu České republiky do Evropské unie. Chápeme důležitost evropského práva, které se již nyní výrazně projevuje v našem právním systému a jehož význam po přistoupení České republiky dále vzrostl. Sledujeme tedy též tuto právní oblast a snažíme se prohloubit své zkušenosti s ní.

 

Také bychom chtěli uvést, že mezi naše klienty nepatří pouze české právnické a fyzické osoby, ale že spolupracujeme též s klientelou zahraniční. Její převážná část pochází ze sousedního Německa a Rakouska, avšak poskytujeme právní služby klientům i z dalších zemí. Jsme schopni s Vámi a případně s Vašimi partnery komunikovat německy, francouzsky a anglicky.

Spolupracujeme s kanceláří Weixelbaum Humer Trenkwalder & Partner v Linci.

Fotografie a videa

Cena za služby JUDr. Vladimír Papež, advokát

Kde nás najdete?

Zobrazit